Radio România Actualități

Istorica

 „De la legea Trefort la legile Apponyi sau pierderea învățământului românesc în Transilvania” Invitat: dl. conf. dr. Ion Cârja – Universitatea „Babeș-Boliay”, Cluj

„De la legea Trefort la legile Apponyi sau pierderea învățământului românesc în Transilvania” Invitat: dl. conf. dr. Ion Cârja – Universitatea „Babeș-Boliay”, Cluj

Legea 38 cuprindea nouă capitole, cu 148 de articole...

2022-05-16
 „România și criza rachetelor din Cuba – 1962”  Invitat: dl. dr. Florian Banu, cercetător istoric al CNSAS

„România și criza rachetelor din Cuba – 1962” Invitat: dl. dr. Florian Banu, cercetător istoric al CNSAS

În octombrie 1962...

2022-05-09
„Societatea războinică din Principate și modelarea ei” Invitat: dl. prof. dr. Toader Nicoară – Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj

„Societatea războinică din Principate și modelarea ei” Invitat: dl. prof. dr. Toader Nicoară – Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj

Radu Ciobanu, Alexandru Lăpușneanu, Ștefan al II-lea Tomșa au fost dintre domnitorii care au tăiat capetele boierilor potrivnici, pe când Pătrașcu cel Bun, Petru Cercel, Petru Șchiopul sau Miron Barnovschi s-au dovedit mai pacifici cu boierimea...

2022-05-02
„ Târgu Mureș 1990” Invitați: dl. prof. dr. Florian Bichir – Universitatea Națională de Apărare „Carol I” dl. col (rez) Tudor Păcuraru, editor și publicist

„ Târgu Mureș 1990” Invitați: dl. prof. dr. Florian Bichir – Universitatea Națională de Apărare „Carol I” dl. col (rez) Tudor Păcuraru, editor și publicist

2022-04-04
 „Povestea comentată a unui refugiat basarabean” Invitat: dl. Ionuț Iamandi, jurnalist și publicist

„Povestea comentată a unui refugiat basarabean” Invitat: dl. Ionuț Iamandi, jurnalist și publicist

Dosarul de urmărire al lui Teodor Caravasile...

2022-03-28
„Relațiile bilaterale româno-italiene în perioada interbelică” Invitat: dl. prof. dr. Cătălin Turliuc – Universitatea „A.I. Cuza”, Iași

„Relațiile bilaterale româno-italiene în perioada interbelică” Invitat: dl. prof. dr. Cătălin Turliuc – Universitatea „A.I. Cuza”, Iași

Diplomația italiană cum formula dl. dr. Ștefan Obiziuc, a inventat și a practicat așa-zisa „politică a compensațiilor”, grație căreia Italia întotdeauna a profitat obținând avantaje ori de câte ori o altă putere realiza vreo achiziție sau vreun succes diplomatic.

2022-03-14
„Un tablou: ianuarie-noiembrie 1918” Invitat: dl. dr. Constantin Corneanu, cercetător istoric, redactor-șef al revistei „Enigmele Istoriei”

„Un tablou: ianuarie-noiembrie 1918” Invitat: dl. dr. Constantin Corneanu, cercetător istoric, redactor-șef al revistei „Enigmele Istoriei”

Notelor de protest din ianuarie și până în iulie ale Kievului..

2022-02-28
„Atacul asupra legației RPR de la Berna” Invitat: dl. dr. Stejărel Olaru, cercetător istoric

„Atacul asupra legației RPR de la Berna” Invitat: dl. dr. Stejărel Olaru, cercetător istoric

Membrii grupului au fost judecați la Berna și au primit pedepse relativ ușoare...

2022-02-21
  „Trei militari de carieră și o trădare” Invitat: dl. col.(rez) prof. univ. dr. Petre Otu, cercetător istoric

„Trei militari de carieră și o trădare” Invitat: dl. col.(rez) prof. univ. dr. Petre Otu, cercetător istoric

Trei destine frânte într-o conjunctură nefavorabilă nu numai acestora, ci și țării...

2022-02-14
„Bătălia de la Rovine” Invitat: dl. dr. Sergiu Iosipescu – cercetător al Institutului Național al Patrimoniului

„Bătălia de la Rovine” Invitat: dl. dr. Sergiu Iosipescu – cercetător al Institutului Național al Patrimoniului

Până la anul 1900 a stăruit ipoteza că bătălia de Rovine a avut loc în toamna anului 1395...

2022-02-07
"Unirea Principatelor Române - între vorbe și fapte"; Invitați: dl. prof. dr. Alin Ionuț Ciupală – Universitatea din București dl. prof. dr. Gheorghe Cliveti – Universitatea „A.I.Cuza”, Iași

"Unirea Principatelor Române - între vorbe și fapte"; Invitați: dl. prof. dr. Alin Ionuț Ciupală – Universitatea din București dl. prof. dr. Gheorghe Cliveti – Universitatea „A.I.Cuza”, Iași

Iată și o cronologie a anului 1859:


„ ... ianuarie 1859

3 ianuarie – La Iași, în sala de la Elefant (cabinetul de istorie naturală a lui Costache Rolla), s-au adunat 32 de deputați naționali moldoveni din Partida Națională și au semnat o înțelegere pentru a-l alege domn pe Alexandru Ion Cuza...

2022-01-24
 „Piața de carte istorică” Invitați: dl. Dan Mărgărit, director al editurii „Cetatea de Scaun”, Târgoviște; dl. Dorin Matei, redactor-șef al revistei „Magazin Istoric”

„Piața de carte istorică” Invitați: dl. Dan Mărgărit, director al editurii „Cetatea de Scaun”, Târgoviște; dl. Dorin Matei, redactor-șef al revistei „Magazin Istoric”

Numai 6,5 la sută dintre conaționali citesc o carte pe an. Termenul „citesc” este și o referință pentru „cumpără”...

2022-01-17
 „Cazul Alexandru Marghiloman”  Invitat: dl. prof. dr. Claudiu Lucian Topor – Universitatea „A.I.Cuza”, Iași

„Cazul Alexandru Marghiloman” Invitat: dl. prof. dr. Claudiu Lucian Topor – Universitatea „A.I.Cuza”, Iași

Alexandru Marghiloman și-a asumat responsabilitatea încheierii unei păci separate rușinoase pentru România, dar care ar fi salvat țara noastră de la ocuparea totală a teritoriului său. Totodată, regele considera că datorită poziției sale filogermane, fermă de-a lungul timpului, liderul conservator va reuși să încheie o pace mai blândă...

2022-01-10
 „Muncă și voie bună” sau „Uzinele 23 August” în socialism Invitată : d-na dr. Adriana Speteanu-Vasiliu, istoric, profesor asociat al Universității din București

„Muncă și voie bună” sau „Uzinele 23 August” în socialism Invitată : d-na dr. Adriana Speteanu-Vasiliu, istoric, profesor asociat al Universității din București

A fost și cazul uzinelor Malaxa, redenumite „23 August”, după anul 1990, „Faur” până la privatizare....

2021-12-27
„O necunoscută a Revoluției”  Invitat: dl. dr. Constantin Corneanu, redactor șef al revistei „Enigmele istoriei”

„O necunoscută a Revoluției” Invitat: dl. dr. Constantin Corneanu, redactor șef al revistei „Enigmele istoriei”

R 276 sau Rețeaua 276 a fost o structură secretă , în afara structurilor militare românești.


Ideea înființării ei a pornit de la o necesitate curentă anului 1968, când invazia sau intervenția trupelor sovietice în Cehoslovacia, alături de celelalte armate participante cu excepția României...

2021-12-20
„Un veac de la Mica Antantă” Invitat: dl. prof. univ. dr. și fost ambasador Dumitru Preda

„Un veac de la Mica Antantă” Invitat: dl. prof. univ. dr. și fost ambasador Dumitru Preda

Inițial, ministrul român de externe – Tache Ionescu - socotise că o alianță în cinci era ideală. Pe hartă, prin adăugarea Poloniei și a Greciei apărea posibilitatea îndiguirii pericolului , fie de la Vest, dinspre Germania, fie de la Est, a Rusiei Sovietice.


Polonia și Grecia nu au dorit aderarea la această alianță, întru-cât aveau dispute teritoriale cu Cehoslovacia, respectiv viitoarea Iugoslavie...

2021-12-13
 „Rotativa guvernamentală din timpul lui Carol I” Invitat: dl. lect. dr. Cosmin Ștefan Dogaru – Universitatea din București

„Rotativa guvernamentală din timpul lui Carol I” Invitat: dl. lect. dr. Cosmin Ștefan Dogaru – Universitatea din București

Rădăcinile emancipării noastre ca națiune politică sunt mai timpurii față de momentul 1848. Acestea nu au reușit a fi concretizate, ci au rămas ca niște semințe pentru vremuri mai potrivite...

2021-12-06
"Poveștile Unirii"; Invitați: dl. prof. dr. Toader Nicoară; Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj dl. prof. dr. Claudiu Lucian Topor – Universitatea „A.I. Cuza”, Iași dl. conf. dr. Adrian Niculescu SNSPA, Bucu

"Poveștile Unirii"; Invitați: dl. prof. dr. Toader Nicoară; Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj dl. prof. dr. Claudiu Lucian Topor – Universitatea „A.I. Cuza”, Iași dl. conf. dr. Adrian Niculescu SNSPA, Bucu

Anul acesta s-au împlinit 103 ani de la înfăptuirea Marii Uniri.

Ca și în celelalte dăți suntem chemați să oferim recunoștința noastră după cum se pricepe fiecare celor care au avut o contribuție însemnată la acest act istoric de desăvârșirea al statului modern român...

2021-12-01
"Dimitrie Alexandru Sturdza - o personalitate uitată" Invitat: dl. prof. dr. Sorin Liviu Damean – Universitatea din Craiova

"Dimitrie Alexandru Sturdza - o personalitate uitată" Invitat: dl. prof. dr. Sorin Liviu Damean – Universitatea din Craiova

D.A. Sturdza a fost un om politic, istoric, economist, membru al Academiei Române, contribuind în mod esențial la întregirea patrimoniului cultural, național și științific al înaltului for.


În activitatea guvernamentală s-a remarcat în fruntea ministerului de Finanțe și a Consiliului de miniștri. Președinte al Partidului Național Liberal, Sturdza a fost unul dintre oamenii cei mai activi de pe scena politică românească...

2021-11-29
"Jocurile propagandei prin sărbătoriri și comemorări" Invitat: dl. Călin Hentea, istoric și scriitor

"Jocurile propagandei prin sărbătoriri și comemorări" Invitat: dl. Călin Hentea, istoric și scriitor

Propaganda este conform înțelesului din dicționarul limbii române, acțiune desfășurată sistematic în vederea răspândirii unei doctrine politice, religioase, a unor teorii, opinii, pentru a le face cunoscute și acceptate, pentru a câștiga adepți...  

2021-11-22
 „Brașov. 15 noiembrie 1987. Cronica unei revolte” Invitat: dl. Mihai Demetriade, consilier principal, Direcția de Cercetare a CNSAS

„Brașov. 15 noiembrie 1987. Cronica unei revolte” Invitat: dl. Mihai Demetriade, consilier principal, Direcția de Cercetare a CNSAS

Brașov, un oraș închis. Așa se spunea despre el în toamna anului 1987. După 15 noiembrie orașul este martor al izbucnirii unei revolte creditate ca spontană. 

Muncitorii de pe platforma industrială, îndeosebi cei de la uzina de autocamioane și cei de la „Tractorul” protestează împotriva direcțiunii față de reducerile salariale de 40 până la 50 la sută operate pe fondul unei  recesiuni severe traversate de economia regimul totalitar...

2021-11-15
"Povestea familiei Valaori" Invitată: d-na dr. Lavinia Dumitrașcu, muzeograf al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanța

"Povestea familiei Valaori" Invitată: d-na dr. Lavinia Dumitrașcu, muzeograf al Muzeului de Istorie Națională și Arheologie, Constanța

Familia Valaori a fost una tradițională. În sensul că era dedicată muncii pământului și creșterii animalelor, însă a avut și vârfuri ce au excelat în afaceri și mediul universitar-academic și în politică.


Coloniști, termenul nici nu era împământenit în anul 1882, când Diamandi Valaori a sosit în Dobrogea, dobândită după Războiul de Independență.


S-a așezat în comuna Karatay ( „Mânzul negru”, în limba tătară), astăzi Nisipurile, pendinte de comuna Castelu din platoul arid al Dobrogei la 9 kilometri de municipiul Medgidia, pe vremea când majoritari au fost turci și tătari, mai târziu venind și germani prin migrație din Basarabia de Sud...

2021-11-08
"Istorisiri de Ziua Radioului"

"Istorisiri de Ziua Radioului"

Radioul public și-a petrecut vârstele sub vremuri mai bune sau mai rele și totuși se dovedește până acum că a reușit să treacă peste cărările întortochiate puse în cale de evoluția societății românești.


Câteva repere cronologice:...

2021-11-01
"Doi mareșali și o paralelă" Invitat: dl. prof. dr. Florian Bichir - Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

"Doi mareșali și o paralelă" Invitat: dl. prof. dr. Florian Bichir - Universitatea Națională de Apărare „Carol I”

„Este clasic românesc să începem un lucru fără a-l organiza pentru a-i da putința să funcționeze, pentru a-și atinge scopul urmărit. Risipă de idei, bani, energie fără folos”


O caracterizare dură, nemiloasă făcută de mareșalul Ion Antonescu în anul 1942 când se referea la utilitatea și mijloacele de propagandă ale statului român.


Ceea ce contează la un om de stat pe lângă calitățile cerute este și natura caracterului său...

2021-10-25